Monday, April 4, 2022

මගේ පැටවු හට මේ මවුබිම ඕනේ....

 


රටේම මහ කලබලයක්
ගෑස් විදුලි අර්බුදයක්
තෙල් සිමෙන්ති ඇත හිඟයක්
නැවතත් පෝලිම් යුගයක්

හාල් සීනි තුන් ගුණයක්
පරිප්පු නෑ ගේ ඇටයක්
අල ලූනුත් කෑ දවසක්
අහන්න නෑ මයිනෙක් වත්

ජහ මනයගෙ බඩ වියතක්
පුරව ගන්න නෑ විදියක්
පෝලිම් වල මැරි වැටුනත්
නෑ ලොක්කට වගේ වගක්

ඩොලර් හිඟලු ණයත් වැඩිලු
ගෙවා ගන්න කලුත් මදිලු
මම නම් ණය ගත්තෙ නැතිලු
ගත්තු ඒකෙක් දන්නෙ නැතිලු

පෝර නැවලු සුදුසු නැතිලු චීනෙ ඉඳන් ගෙනාවාලු
නැවත බලමු සුදුසු නැතිලු ආයෙ පිරික්සා බලමුළු
බලල බලල ගොඩ බෑවලු කාබනිකලු සුපිරි බඩුලු
දාපු කුඹුරු පුසුඹෙ බැරිලු බල්ලො බළල්ලුත් කෑවලු

තවත් නැවක් මග ආවලු
ආපිට හරවා යැව්වලු
බාපු දෙයක් ඇත්තෙ නැතිලු
ඩොලර් ගෝනියක් ගෙව්වලු

ජෙට් ඒකක්ලු පුද්ගලිකලු
උගන්ඩාවෙ සිට ආවලු
මයි ජෙට් මයි ‌ඩොලර් යාලු
කියලා.. පවුලම ගියාලු

දවසින් දවස අමාරුකම් වැඩිවෙනවා
දුගී මගී සැමදෙන හාමත් වෙනවා
මහ පුටු තවමත් පිස්සුම කෙලවනවා
හැටනම ලක්සේ කාටත් සිහිවෙනවා

තවත් බැරිය ඉවසාගෙන හිඳින්නට
ඒකා දෙන්නා මිරිහානට රැස්වෙන්ට
ගමම ආවෙ මේ ගැන පිළිසඳරකට
සර් ඕක ළමයෙකු හට දී යන්ට

මිරිහානෙදි බස් රථයක් ගිනි ගත්තා
ගිනි තියනා හැටි මාධ්‍ය වල තිබ්බා‍
කිහිපදෙනෙක් බිල්ලට අල්ලා ගත්තා
නීතිවේදියොත් ගේමට එලි බැස්සා
 

පනස් හතරදෙන නිදහස් වී එන්නා
නීතිය බෑලූ හැමදෙන රෙස්පෙක්ට් වෙන්නා
පෝය නැතත් ලොක්කට තද වී එන්නා
පසුදා ඇඳිරි නීතිය රටටම දැම්මා

චිත්‍රා කුමරි තැබුවත් උස එක් ටැම්ගේ
මතකද ඇය ගැබ්ගත්තා ඉතිහාසේ
ඒහෙව් යක්කු ඉන්නා රට මේ අයිසේ
කී දවසක් වහගෙන ඉන්නද නන්දේ

රටපුරාම උද්ගෝෂණ රැලි මාලා
සියලු දෙනා එක කැටියට එක් වීලා
පාලක හොරු රැල බලයෙන් පන්නාලා
මිස අයෙත් බලන්නෙ නෑ අපි හැරිලා

අවුරුදු තුනකට කලියෙන් දවසක්දා
ලේ වැගිරුණු මිනී මතින් කළු ඉරිදා
හැටනම ලක්සයක් ගෙන ආ මේ නිරිඳා
උන්ගේ මූණෙත් කළු දැළි ඉරි ඇන්ඳා

මහජනයගේ විරෝදෙ පාවලා දෙන්න
රෑට අස්වෙලා උදේට පත්වෙන්න
අමු කැවිලද අන්ද කයිප්පුද මෙන්න
ලෝක සිතියමෙනුත් මකන්නද ඕන

හොරා කාපු සතයක් සතයක් ගානේ
ආපහු මුන්ගෙන් අය වෙන්නට ඕනේ
හැත්තෑ හතරක් රැවටුන දැන් ඇතිනේ
මගේ පැටවු හට මේ මවුබිම ඕනේ....